Bild  mig

Björn Hedin

<bjornh@kth.se>
Telefon: 08-790 69 90 fax: 08-791 87 93
Adress: KTH, Nada, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 5, rum 4210A
Mottagningstid: Enligt överenskommelse

Jag ansvarar för följande kurser

 • 2D1518 Audio-, Video-, och Multimediaproduktion
 • 2D1517 XML för publicering
 • 2D1553 Medieproduktion

Jag har även vissa moment i kurserna

 • 2D1522 Datorteknik och -kommunikation
 • 2D1526 Publiceringsteknik ak
 • 2D1527 Publiceringsteknik högre kurs
 • 2D1025 Examensarbeteskursen

Jag har tidigare ansvarat för kurserna

 • 2D1518 Audio-, Video-, och Multimediaproduktion
 • 2D1522 Datorteknik och -kommunikation
 • 2D1525 Programmering för interaktiva medier

Forskning

 • Jag forskar huvudsakligen kring automatiserad uppföljning av produktionsprocessen för olika medier.

Privat

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!