Denna sida är kopierad från min gamla hemsida, för att komma till min nuvarande klicka här.

Kommandon i DOS for Windows

Dessa kommandon är till gängliga i programmet Dos for Windows. (Desutom är alla de program tillgängliga som ligger som separata EXE- eller COM-filer. För vissa COM-filer måste du skriva ut tillägget COM.)

Kommandosyntax & tillägg:

De standardkommandon som anges nedan gäller precis som originalen, med vissa tillägg och begränsningar. Dessutom har jag lagt till ett antal egna kommandon. Här följer deras syntax och användning.
Gå till kommando: Egna kommandon:
Attrib [filspecifikation1] [filspecifikation2]... [Attribut] [/S]
Även kataloger påverkas vid användning av jokertecken.
Du kan ange flera filspecifikationer, exempelvis "*.TXT *.BMP". Attributen kan anges var som helst i denna kedja med specifikationer. Om du råkar ange attribut fler gånger, används det sista. Exempel: Specifikationen "*.TXT *.BMP -A-S *.SYS *.BAT +A" ger -S+A.
Attribut: A=Arkiv R=Skrivskydd S=System H=Dold -=slå av +=slå på
/S: Inkludera alla underkataloger.
Uppdaterar Dir-visningen.
Cd katalog
Cd utan parametrar ger ett felmeddelande (om du valt att aktivera felkontrollen av dina egna kommandon, annars utförs ingenting).
Uppdaterar Dir-visningen.
ChDir katalog
Samma som Cd.
Copy [filspecifikation1] [filspecifikation2]... [mål] [/S]
Att slå ihop flera filer som i "COPY Fil1 +Fil2 +Fil3 TotFil" stöds ej, om du inte angett parametern ExtCopy.
Istället kan du skriva flera specifikationer med mellanslag emellan. Alla dessa kopieras sedan, men får behålla sina ursprungliga namn. Det är endast om du anger en enda fil som målet kan tolkas som ett filnamn.
/S: inkludera även alla underkataloger.
Uppdaterar Dir-visningen.
Del [filspecifikation1] [filspecifikation2]...
Visar ett fönster där du får trycka OK om du vill ta bort en fil.
Uppdaterar Dir-visningen.
Dir [filspecifikation1] [filspecifikation2]... [/S | /B]
Visar en förenklad filhanterare.
Kan endast visa ett begränsat antal filer. Detta är minnesberoende. Vid ett enkelt test med "DIR /S *.*" kunde drygt 1800 träffar visas innan minnet tog slut. (Detta på en Win3.1-maskin. Vid ett test nyligen på en NT-burk gick det att lista 25277 filer utan problem. Det tar dock lite tid att behandla en så stor filmängd.)
Om du markerar filer läggs deras namn till på aktuell kommandorad, upp till gräns som angetts med NumSelFiles. Höger musknapp på fillistan ger meny med tillgängliga val för markerade objekt.
Filspecifikationerna får vara till olika kataloger eller enheter. Vid flera specifikationer används /B automatiskt.
/S: Sök efter angivna filspecifikationer även i alla underkataloger. Kan ta tid om du står i roten på en stor enhet.
/B: Skriv ut fulla sökvägen till filer i listan. Onödig tillsammans med /S.

Erase [filspecifikation1] [filspecifikation2]...
Samma som Del.
Exit [/DOS | /RUN kommando | /DOSRUN kommando | /REBOOT | /REBOOTWIN]
Avsluta denna kommandoprompt.
/DOS: Avsluta även Windows.
/RUN: Kör angivet kommando och avsluta sedan. "EXIT /RUN DK" startar om programmet.
/DOSRUN: Avsluta Windows, kör angiven EXE-fil och starta sedan Windows.
/REBOOT: Avsluta Windows, och starta sedan om datorn.
/REBOOTWIN: Starta om Windows.
Md [katspecifikation1] [katspecifikation2]...
Skapa alla de kataloger som anges. Det är tillåtet att skapa kataloger i de nya, om de står i rätt ordning. "MD A A\B" är tillåtet, men ej "MD A\B A".
Uppdaterar Dir-visningen.
MkDir [katspecifikation1] [katspecifikation2]...
Samma som Md.
Move [filspecifikation1] [filspecifikation2]... [mål]
Flytta angivna filer. Om endast en fil kopieras, behöver mål ej skrivas ut i de fall detta är aktuell katalog. Uppdaterar Dir-visningen.
Rd [katspecifikation1] [katspecifikation2]...
Ta bort alla de kataloger som anges. Motsvarande som Md är det tillåtet att skriva "RD A\B A", men ej "RD A A\B". Uppdaterar Dir-visningen.
RmDir [katspecifikation1] [katspecifikation2]...
Samma som Rd.
Ren [filspecifikation1] [filspecifikation2]... [mål]
Samma som Move.
Rename [filspecifikation1] [filspecifikation2]... [mål]
Samma som Move.
Ver
Visar ej aktuell DOS-version, utan istället aktuell version av DOS for Windows.

Egna kommandon:


Dos
Starta en DOS-prompt.
DosRun kommando
Startar en vanlig DOS-prompt, kör det kommando som angetts, och avslutar sedan sessionen.
DosWait kommando
Samma som DosRun, men avslutar ej den session som startats.
Minimize
Minimerar Dos for Windows. Programmet slutar också vara "alltid överst" medan det är minimerat.
NoTopMost
Programmmet slutar vara "alltid överst".
TopMost
Programmet börjar åter vara "alltid överst". Endast nödvändigt efter användande av NoTopMost.
Senast uppdaterad: 98-01-30

Skicka kommentarer till: Anders Dovervik, d97-ado@nada.kth.se