Har äntligen tagit mig för att fixa alla fel på det där pappret som skrevs under viss (för att inte säga katastrofal) stress för några år sedan. Maila därför gärna fel till mig (f95-jje@nada.kth.se).
Redan kända fel kommer jag att lägga upp här.
Det _FINNS_ fel!, frågan är vara var :-)